Amersfoorts coalitieakkoord gepresenteerd in Campus Connect Center

Eric Holtman spreekt tijdens de presentatie van het nieuwe Amersfoortse coalitieakkoord

​Op vrijdag 1 juli werd het nieuwe coalitieakkoord van de gemeente Amersfoort gepresenteerd in het Campus Connect Center. De stem van jongeren en positie van het beroepsonderwijs in de gemeente neemt namelijk een belangrijke rol in dit akkoord. Een van de nieuw benoemde wethouders, Tyas Bijlholt, heeft dan ook mbo als apart taakgebied gekregen. Hierdoor is er ruimte om zaken als het grote tekort aan praktisch geschoold personeel goed aan te pakken. Aldus Eric Holtman, directeur Campus Amersfoort ROC Midden Nederland:

'Wij zijn heel blij met deze herwaardering van het beroepsonderwijs in de regio. Het mbo is immers dé motor in de regio.'

Gehoord als student

Al tijdens de presentatie kregen onze studenten de kans hun stem te laten horen. Ezra, student Verpleegkunde aan het Gezondheidszorg College in Amersfoort, vroeg bijvoorbeeld: 'Hoe gaat de gemeente om met het toenemende aantal jongeren met psychische problemen?' Zo volgden nog enkele kritische vragen van studenten van het Media, ICT & Design College over het imago van de mbo-student, de straatintimidatie in het Amersfoortse nachtleven en het voorkomen van jeugdcriminaliteit.

Ezra stelt kritische vraag tijdens presentatie coalitieakkoord Amersfoort

Coalitieakkoord zet in op jongeren

In de antwoorden van de coalitie was een rode draad te vinden: komende vier jaar wordt er extra tijd en geld opzij gezet om hulp te bieden aan jongeren en direct met ze in gesprek te gaan over dingen die spelen. Jongeren, en met name diegenen die een praktische opleiding volgen, moeten weer het gevoel krijgen serieus genomen te worden.

Het coalitieakkoord is hier terug te lezen. Wij kijken uit naar de komende vier jaar!

7 juli 2022
ROC Midden Nederland
Gezondheidszorg College
Media, ICT & Design College

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: