Media, ICT & Design College en het bedrijfsleven

ROC Midden Nederland hecht veel belang aan samenwerking met andere partijen om de opleiding zo goed mogelijk aan te laten sluiten bij de vraag van bedrijven en ontwikkelingen in de markt. Dit doen we onder andere door samenwerking met brancheorganisaties om inhoudelijk bij te dragen aan een sterke opleiding.

Campus Connect Center

Bij de Campus Amersfoort werken studenten, docenten en externe partners aan het onderwijs van morgen. Het Campus Connect Center biedt hierbij een ontmoetingsplek en broedplaats voor samenwerkingsverbanden op gebied van gezond stedelijk leven, duurzaamheid en digitalisering. Via de inspirerende experimenten en multidisciplinaire innovatieprojecten die uit de samenwerkingen voortvloeien, doen studenten relevante vakkennis en vaardigheden op en dragen zij al tijdens hun opleiding een steentje bij aan de samenleving. Meer weten? Bekijk onze pagina.

Mbo voor professionals

Mbo voor professionals ROC Midden Nederland werkt intensief samen met bedrijven en organisaties om arbeidspotentieel in de regio Utrecht te behouden en versterken. We ontwikkelen samen passende leerroutes die aansluiten bij de eisen van nu; actueel en relevant van korte trajecten tot volledige opleidingen. Meer weten? Bekijk onze site van mbo voor professionals. 

Heb je vragen?

Studiekeuzevragen? Vraag het ons voorlichtingscentrum: